inneute

bowl

 

 

“Vårt lila byggföretag utför ny- och tillbyggnad av villor, fritidshus, garage, fönsterbyten, m.m


bowl

 

 

“Vi arbetar med kakel, skiffer, klinker, mosaik eller andra keramiska material. Keramiska material sätts både på väggar, skorsten och golv.

Också gör Hardeko det viktiga underarbetet, fuktisolering, duk, o.s.v innan själva plattsättningen. Form- och färgkänsla är viktiga egenskaper för en plattsättare.


hommel

“Att mura är ett traditionellt hantverk som kräver yrkesskicklighet. Vi murar både inomhus och utomhus, samt att putsa fasader. Vi murar väggar, skorstener o.s.v. av block eller tegel och kräver noggrannhet med sinne för färg och form.