inneute

bowl

 

 

“Kakel och klinker i golv och vägg, som går ihop med varandra.


bowl

 

 

“Golv läggning med klinker.


hommel

“Hardeko giller sådana uppdrag, men det är mycket arbetsintensivt att arbete med mosaik.